MASTERCLASS ETHISCHE VRAAGSTUKKEN EN MOREEL BERAAD

Onze complexe maatschappij heeft het ontstaan van complexe vraagstukken tot gevolg. In organisaties en in de persoonlijke sfeer. Complex in de zin van dat verantwoordelijkheden, taken, te behalen resultaten, doelen en kernwaarden niet altijd met elkaar te verenigen zijn. Wat is leidend in je besluitvorming en hoe verhouden zich je eigen waarden tot de kernwaarden van de omgeving. Hoe geef je woorden aan de argumentatie die je nodig hebt om je besluit te verantwoorden. Hoe kijk je naar jezelf morgen in de spiegel?

Deze masterclass biedt in drie (los te volgen) onderdelen zowel kennis, individuele begeleiding en intervisie aan om inzicht te krijgen in je besluitvorming en je handelen. Na de masterclass zal je beter in staat zijn op het proces van je besluitvorming te reflecteren en kan je deze beter beargumenteren.

In-corporate trainingen of trainingen in besloten kring zijn mogelijk.



PROGRAMMA MASTERCLASS

LANDSCHAP VAN VERANDERING BIEDT EEN MASTERCLASS AAN DIE U INZICHT BIEDT IN UW BESLUITVORMINGSPROCES EN DAARMEE OOK HANDVATTEN BIEDT OM UW BESLUIT TE KUNNEN BEARGUMENTEREN

De Masterclass bestaat uit drie onderdelen. De onderdelen zijn los van elkaar te volgen. Deelnemers van onderdeel 3 die onderdeel 1 en 2 hebben gevolgd worden in dezelfde bijeenkomst ingedeeld.

Tarieven

Onderdeel 1- 180 euro, 15 % korting indien onderdeel 2 ook is gevolgd

Onderdeel 2 - 120 euro, 15 % korting als onderdeel 1 ook is gevolgd

Onderdeel 3 - 150 euro, 20 % korting als ook onderdeel 1 en 2 zijn gevolgd

Tijdstip van de trainingen kan variëren van overdag, 's avonds of in een weekend. Afspraken daarover vinden in overleg plaats

ONDERDEEL 1

6O minuten theoretische introductie (online)

30 minuten een oefening (online)

45 minuten bespreken en uitbreiden van de oefening onder begeleiding (naar keuze online of fysieke bijeenkomst- locatie Utrecht)


ONDERDEEL 2

60 minuten individuele coaching op een door de deelnemer aangedragen vraagstuk. Het is mogelijk om een vraag voorgelegd te krijgen en van daaruit te komen tot een eigen vraag. Het domein is vrij te kiezen, zoals zorg, overheid, onderwijs, veiligheid zowel in de publieke als private sector. Het vraagstuk kan zich natuurlijk ook in de persoonlijke sfeer afspelen (naar keuze online of fysieke bijeenkomst, locatie Utrecht)



ONDERDEEL 3

120 minuten workshop Moreel Beraad onder begeleiding, in groepsverband (max vier deelnemers) omtrent door door deelnemers aangeleverde of vanuit de cursus aangeboden casuistiek. (fysieke bijeenkomst, locatie Utrecht of ik kom naar een door de groep gewenste locatie)

VERTROUWELIJKHEID EN GEHEIMHOUDING- INFORMEEL EN FORMEEL

Als mediator en trainer weet ik als geen ander hoe belangrijk een vertrouwelijke sfeer is, waarin dergelijke trainingen en persoonlijke gesprekken zich afspelen. Vertrouwen opbouwen met u, als deelnemer is belangrijk. Maar daarnaast is er vaak de behoefte de vertrouwelijkheid en geheimhouding schriftelijk vast te leggen. Als ADR mediator kan ik in een formeel document deze vertrouwelijkheid en geheimdhouding beschrijven en ondertekenen zodat u met een gerust gevoel het gesprek in kan gaan. in trainingen komt vertrouwelijkheid ter sprake maar kan ik geheimhouding niet garanderen op meer dan de basis van een gentlemens agreement met de andere deelnemers. Het vastleggen van vertrouwelijkheid en geheimhouding kan ik wél vastleggen in een formeel document als het gaat om incorporate trainingen of trainingen in besloten kring.