wie ben ik

Mijn naam is Marlies Bos. Ik werk ruim tien jaar als hogeschooldocent bij de Hogeschool Utrecht en heb daarnaast ruim twintig jaar mijn bureau Landschap van Verandering. Een bureau in mediation, advies en training. In mijn werk en dagelijks leven sta ik voor een leefbare, groene en circulaire maatschappij en lever daar ook graag mijn bijdrage aan. Ik ben als betrokken buurtbewoner coördinator van de wijkkrant Rivier-Dichter en initiatiefnemer van Toekomst Balijelaan. Dit is een belangengroep voor bewoners en ondernemers die zich in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht bezighoudt met de herinrichting van de Balijelaan en omgeving. Ook in dit werk kom ik lastige vraagstukken tegen met een ethische component.

Ik heb als mediator en adviseur ruime ervaring in het werken met ethische vraagstukken en moreel beraad. De kennis en ervaring die ik de afgelopen twintig jaar heb opgedaan deel ik graag met de deelnemers van deze masterclass.

Mijn brede werkervaring heeft zijn roots zowel in de private als de publieke sector. De domeinen waarin ik werkzaam ben geweest zijn zorg, overheid, onderwijs, veiligheid en de agrarische sector. Daarnaast heb ik als mediator en coach veel kwesties op het gebied van integriteit en ethiek in de persoonlijke sfeer begeleid.